Yabancı Ortaklı Limited Şirket Kuruluşu

Yabancı ortaklı limited şirketler, Türkiye’de yüksek bir itibara ve güvenilirliğe sahip olan ve biten en önemli şirket türleridir. Bir ortaklık oluşturma olarak, firmalar çeşitli amaçlar için bu tür şirketleri seçebilir. Limited şirketler, ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için etkin ve güvenli bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak için çok önemli kurumsal yönetim özellikleri sağlamaktadır.

Yabancı sermayeli limited şirketler, Türkiye’deki yabancı sermaye ülkelerinde geçerli lisanslar veya herhangi bir cins diğer özel izin gerektirmeden çalışabilmelerini sağlayan, vergi ve yargı yolu yabancı sermayeli şirketler olarak kategorize edilir. Bunlar, kurucu bir tarafın tamamı veya bir kısmının yabancı ülkenin vatandaşları tarafından oluşturulmuş şirketler olarak tanımlanır.

Türkiye’deki yabancı ortaklı limited şirket kuruluş prosedürü, çoklu ülkelerin yabancı sermaye yatırım politikaları tarafından belirlenir. Genel kanı, ülkeyi yabancı sermaye ülkelerinden almış olan büyük ya da küçük ölçekte bir şirketin, Türkiye’deki yabancı ortaklı limited şirket biçiminde kurulması için minimum şartlar aranmamasıdır. Bir kere kurulmuş olma koşulu aranmaması ile alakalı olan kuruluş süreci, vatandaşların yabancı şirketlerin hisse senetlerinin mülkiyetini sahibi, üçüncü taraflar ve diğer ilgili taraflar ile doğacak olası anlaşmazlıkları önlemek için gerekli olan sanal prosedürlerinin tamamlanması, ticari iş aktivitelerinin başlatılmasına yönelik yasal, fiskal, mali ve muhasebe uygulamalarının tamamlanması gibi prosedürleri içerir.

Yabancı ortaklı limited şirketlerin küçük çaplı yabancı ortaklıkların formel olarak sadece durumlarına uyacak şekilde kurulması ve yönetilmesi için kullanılabilecek olan bir mekanizma olmasından daha öte, verginin yüzde 25’e kadar olacak şekilde düşürülerek, mevcut mali sorumlulukların minimum düzeyle sağlanmasındaki önemli ve önemli rolleri için de önemlidir. Bu rol, nakit akışının düşük risk veya yüksek kârın oluşturulmasına yardımcı olur. Yabancı Sermayeyi destekleme kanununa göre yabancı ortaklı limited şirketler Türkiye'deki Limited şirketlerin uygulama ve esaslarına göre vergilendirilirler ve çalışırlar. 

Yabancı ortakların ülkelerinden Apostilli olarak belgelerini Türkiye göndermesi gerekmektedir. Türkiyede yeminli tercüme bürolarında gerekli çeviriler yapıldıktan sonra vergi dairesi ve ticaret odası kayıtlarından sonra LTD şirketler Türkiye'de kurulmuş olurlar. Vergi dairesi yoklomalarında Mali Müşavirlerin muhasebe sözleşmeleri gerekirse kullanılabilir.