Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Fark ve Benzerlikler

Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Fark ve Benzerlikler Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Fark ve Benzerlikler

Kuruluş yöntemleri, statüler, yükümlükler ve antlaşmalar sürecinde, Anonim ve Limitet Şirketler arasında çok çeşitli farklar vardır. Anonim Şirketler (SA) ile Limited Şirketler (SL) işletmelerin bağımsız bir şirket üzerinde kurulmalarına yönelik farklı seçenekleri sunmaktadır. Aşağıda, Anonim ve Limitet Şirketler arasındaki temel farkları açıklayacağız.

Kurulum: Anonim ve Limitet Şirketler arasındaki ilk ve en önemli fark, kuruluş sürecidir. Anonim Şirket kur Paradoxal olarak, büyük tuğlalar kullanılarak ve tamamen çevrimiçi olan daha basit bir kurulum yolu ile kurulabilir. Limitet Şirketler, daha karmaşık bir kurulum sürecine sahiptir. Bir Limitet Şirket kurmak için, üç kişi tarafından imzalanmış bir statü, inceleme ettiğiniz ve imzaladığınız bir parasal kaynak belgesi, noter onaylı bir sermaye oluşturma belgesi ve kuruluşu tasdik eden bir noter onaylı sertifika gerekmektedir.

Statü: Anonim ve Limitet Şirketler arasındaki temel farklardan birisi, kuruluşların yasal statüsüdür. Anonim Şirketler, kuruluşları için İspanyol Yasası’nın 97/1980 sayılı düzenlemesine göre belirlenmiş olup; paydaşlarının sorumluluğu, sınırlıdır. Bununla birlikte, limitet şirketler İspanyol Yasası’nın 14/2003 sayılı düzenlemesine göre belirlenmiş olup, paydaşlarının sorumluluğu, ödenen nakdin üzerinde sınırlıdır.

Yükümlülükler: Anonim ve Limitet Şirketler arasındaki diğer bir fark, kuruluşlarının verdikleri sözleşmelere uyma yükümlülükleridir. Anonim Şirketler, genel olarak, verdikleri sözleşmelere uymalı ve her durumda yükümlülükleri kabul ederler. Limitet Şirketler ise, sözleşmeyi imzalayan taraflardan biri tarafından meydana gelen gerçek veya varsayılan hatadan kaynaklanan her türlü zarardan sorumlu olmayacaktır.

Her iki şirkette Tek kişi ile kurulabilirler. Ltd şirket müdürleri tüm mal varlığı ile anonim şirket yönetim kurulu üyeleri sadece koydukları sermaye ile sorumludurlar.